Tai pirmas statybos etapas, kai iki projektinio aukščio nukasamas gruntas ir paruošiamas vadinamasis konstrukcijos lovys. Tinkamai ir kokybiškai įrengtas lovys yra visos konstrukcijos stabilumo ir ilgalaikiškumo pagrindas. Pagal poreikį atliekame grunto tvirtinimo darbus geotinklais, pašaliname durpes ir pan. Pagrindas toliau rengiamas tik įsitikinus, kad nėra pavojaus būsimos konstrukcijos stabilumui.