Darome eskizus, vizualizacijas (2D/3D), rengiame techninius ir darbo projektus. Parengiame visas projektui įgyvendinti reikalingas dalis: architektūrą, sklypo planą, pastato ar aikštelės konstrukcijas ir pan.