Atsižvelgiant į būsimos teniso dangos tipą, atitinkamai įrengiami ir pagrindai. Tiek akrilinių, tiek sintetinės žolės, tiek grunto dangų aikštelių pagrindų konstrukcijos (konstrukciniai mazgai) skirtingos. Įrengiant pagrindus svarbu, kad nuolydžiai būtų suformuoti jau šiame etape. Kad konstrukcija būtų stabili, visais atvejais turi būti naudojamos tinkamos inertinės medžiagos, o darbai atliekami laikantis STR ir KTR normatyvų.