LAUKO TENISO AIKŠTELIŲ Matmenys (ITF CS 04/02)

Aikštelės žymėjimas apibrėžia žaidimo plotą ant paviršiaus ir užtikrina, kad aikštelės būtų suderinamos su teniso taisyklėmis.

Aikštelės žymėjimo ir tinklo pozicija tikrinama naudojant atstumo matavimo įrenginį.

Įrenginys

Bandymo įrenginį sudaro:

  • atstumo matavimo įrenginys, sukalibruotas ± 0,05 % tikslumu, tai gali būti lazerinis atstumo matuoklis arba ruletė.

  Įrenginio kalibravimas

  Prieš bandymą patikrinkite atstumo matavimo įrenginio tikslumą taikydami turimus standartus.

  Bandymo procedūra

   1. Naudodami sukalibruotą įrenginį, išmatuokite visus atstumus, nurodytus 5 lentelėje (taip pat žiūrėkite 7 pav.). Tokią pat procedūrą taikykite abiejose tinklo pusėse.
   2. Pakartokite matavimus atvirkštine tvarka. Patikrinkite bet kuriuos matavimo rezultatus, jeigu skirtumas tarp dviejų verčių viršija pusę leidžiamos paklaidos.

   Pastaba: visi aikštelių ženklinimo matavimai turi būti atliekami nuo išorinio linijos krašto, išskyrus vidurinę padavimo liniją ir vidurio žymę; matavimai turi būti atliekami nuo jų vidurio. Tinklo matmenys turi būti apskaičiuoti, naudojant svambalą nuo tinklo viršaus arba virvę, ištemptą tarp tinklo stulpų angų centrų.

   Rezultatų skaičiavimas

   Apskaičiuokite kiekvieno išmatuoto atstumo dviejų verčių vidurkį. Kiekvienos išmatuotos bandymo vertės (išmatuoto atstumo) nuokrypis atitinka 0,1 % išmatuoto atstumo, minimalus leistinas nuokrypis ± 5 mm. Dėl tinklo storio, judėjimo ir netikslaus tinklo stulpų matavimo prie matavimų paklaidos pridedama 10 mm, įskaitant tinklą.

   Rekomendacijos

   Žr. 5 lentelę.

   Matmuo Aprašymas Kriterijus (m) Paklaida (mm) Atstumas (m)
    DC  Atstumas tarp šoninių dvejetų linijų  10,973 11  10,96-10,98
    Dd, Cc  Atstumas tarp dvejetų ir vienetų šoninių linijų  1,372 5  1,37-1,38
    dJ  Atstumas tarp vienetų šoninės linijos ir vidurio žymės  4,115 5  4,11-4,12
    dc, GF  Atstumas tarp vienetų šoninių linijų  8,233 8  8,22-8,24
    GH  Atstumas tarp vienetų šoninės linijos ir vidurinės padavimo linijos  4,115 5  4,11-4,12
    ad, bc  Atstumas tarp tinklo ir galinės linijos  11,887 22a  11,87-11,91
    aG, bF  Atstumas tarp tinklo ir padavimo linijos  6,401 16a  6,38-6,42
    dd’, cc’  Atstumas tarp galinių linijų  23,774 24  23,75-23,80
    GG’, FF’  Atstumas tarp padavimo linijų  12,802 13  12,79-12,81
    NN’b  Tinklo ilgis  12,802 23a  12,78-12,82
    XNb,c  Atstumas tarp tinklo vidurio ir tinklo stulpelio  6,401 16a  6,38-6,42
    DC’, CD’  Viso korto įstrižainė (dvejetai)  26,184 26  26,16-26,21
    C iki aikštelės pabaigos  Atstumas tarp galinės linijos ir aikštelės pabaigos  ≥ 6,40d  Netaikoma  Netaikoma
    C iki aikštelės pabaigos  Atstumas tarp galinės linijos ir aikštelės pabaigos  ≥ 3,66e Netaikoma  Netaikoma

   Pastabos: vertinant rezultatus, būtina atsižvelgti į žolės judėjimą aikštelės ženklinimo metu.

   1. Leistina su tinklu susijusių matavimų paklaida padidinama 10 mm.
   2. N matuojamas nuo tinklo stulpelių centro.
   3. Tais atvejais, kai X pozicijos negalima tiksliai nustatyti, pavyzdžiui, dėl centrinės juostos įtvirtinimo, vidurinės padavimo linijos vidurio tašką naudokite kaip atskaitos tašką.
   4. Taikoma tarptautinėms varžyboms. Rekreacijai ir klubų žaidimui rekomenduojamas minimalus atstumas yra 5,48 m.
   5. Taikoma tarptautinėms varžyboms. Rekreacijai ir klubų žaidimui rekomenduojamas minimalus atstumas yra 5,05 m.

   5 lentelė. Rekomenduojami teniso aikštelės matmenų nuokrypiai.

   modtext_54c67ff310ddb_b4

   7 pav. Pusės aikštelės vaizdo planas. Visi matmenys nurodyti metrais.

    1. Lauko teniso AIKŠTELIŲ Lygumas (ITF CS 02/02)

    Aikštelės paviršiuje neturi būti nelygumų. Dėl jų kamuoliukas šokinėtų netolygiai, juose kauptųsi vanduo arba žaidėjams keltų didelę riziką susižeisti.

    Aikštelės lygumas matuojamas ant paviršiaus uždėjus liniuotę.

    Įrenginys

    Bandymo įrenginį sudaro:

    • 3 m liniuotė, pagaminta iš aliuminio arba panašios medžiagos;
    • ± 25 mm pločio ir 200 mm ilgio pleištas, sužymėtas 1 ± 0,25 mm padalomis;
    • dvi vienodo aukščio ± 0,25 mm liniuotės atramos.

    Bandymo procedūra

    1. Paguldykite liniuotę ant paviršiaus lygiagrečiai su tinklu ir ieškokite nuokrypių, kuriais grindžiamas matavimas, t. y. tokių, kurie viršija 4 lentelėje nurodytas rekomenduojamas ribas.
    2. Jeigu yra bet kokių įdubimų, išmatuokite didžiausią nuokrypį nuo apatinės tiesės pusės, naudodami pleištą (žr. 5 pav.). Užtikrinkite, kad tiesė būtų padėta ant aikštelės paviršiaus taip, kad ji būtų iš abiejų įdubimo pusių.
    3. Jeigu yra kokių nors iškilimų ar nelygumų, pakabinkite tiesę virš iškilimo, iš abiejų pusių naudodami atramas (žr. 5 pav.). Išmatuokite mažiausią nuokrypį nuo apatinės tiesės pusės, naudodami pleištą, ir gautą vertę atimkite iš atramų aukščio. Taip apskaičiuosite iškilimo aukštį.
    4. Išmatuokite nuokrypio ilgį slinkdami liniuotę į bet kurį šoną nuo aukščiausio taško lygiagrečiai su tinklu tol, kol nuokrypis nebeviršys 4 lentelėje pateiktų rekomenduojamų ribų.
    5. Perkelkite liniuotę į kitą vietą ir pakartokite 1–4 žingsnius, atlikdami pakankamai matavimų, kad patikrintumėte visą žaidimo plotą (TPA) (žr. 4 pav.).
    6. Pakartokite 1–5 žingsnius, naudodami liniuotę prie tinkamų tinklo kampų.

    modtext_54c29b819d155_b4

    Pastabos

    A. Aikštelės perimetrą, kuris dažniausiai žymimas kraštais, apibrėžia A1, A7, I1 ir I7 taškai.

    B. Visą žaidimo plotą (TPA) apibrėžia B2, B6, H2 ir H6 taškai, kurie yra 1 m atstumu į vidų nuo aikštelės perimetro. Jeigu perimetro nėra, šie taškai bus pusiaukelėje tarp matuojamos aikštelės ir šalia jos esančios aikštelės arba 7,5 m atstumu nuo tinklo vidurio (atsižvelgiant į tai, kuris yra didesnis).

    C. Pagrindinis žaidimo plotas (PPA) yra 15 m pločio (lygiagrečiai su tinklu) ir 30 m ilgio. Tinklo vidurys turi sutapti su PPA viduriu. PPA apibrėžia C3, C5, G3 ir G5 taškai.

    4 pav. Aikštelės planas, kuriame pažymėtos vietos, kur rekomenduojama atlikti nuolydžio ir plokštumos matavimus. Visi matmenys nurodyti metrais.

    modtext_54c6804e15021_b4

    5 pav. Įdubimo, iškilimo arba nelygumo matavimo būdo schema.

    Rezultatų skaičiavimas

    Užrašykite visų nuokrypių nuo rekomenduojamų ribų vietas, dydžius ir kryptis. Jeigu bet koks nuokrypis yra į abi bandymo vietos kryptis (lygiagrečiai su tinklu ir į dešiniuosius kampus nuo jo), nuokrypis turi būti įtrauktas tik vieną kartą. Nuokrypiai, viršijantys 1 m ilgį, turi būti skaičiuojami metrui arba jo daliai. Pavyzdžiui, 2,5 m ilgio nuokrypis (didesnis nei rekomenduojama) prilygsta trims nuokrypiams.

    Bandymo vertė yra tam tikro paviršiaus nuokrypių, viršijančių rekomenduojamas ribas, skaičius.

    Rekomendacijos

    Žr. 4 lentelę.

    Akrilinė

    danga

    Dirbtinis molis, žolė,

    kiliminė danga

    Asfaltas, betonas,

    kita

    Molis

    Žolė

    Lygumas

    6 mm

    8 mm

    6 mm

    Nuokrypiai

    2 (PPA)/4 (TPA)

    4 (PPA)/8 (TPA)

    Netaikoma

    Nuolydis (maks.)

    1:100 (1,00 %)

    1:120 (0,83 %)

    1:200 (0,50 %)

    Plokštumas

    ± 15 mm nuo tikrojo (PPA)

    ± 30 mm nuo tikrojo (TPA)

    Pastabos: PPA = pagrindinis žaidimo plotas; TPA = visas žaidimo plotas.